?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> (江)前移式电动叉?金华) - 金华市明园机械有限公?/title> <meta name="keywords" content="前移式电动叉? /> <meta name="description" content="Z详细介绍前移式电动叉车品内?包括前移式电动叉车的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有前Ud电动叉R新闻以及最新的市场前移式电动叉车h?咨询电话:13757976790" /> <link href="/template/NEST07022/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?09121cc855807a13298ffd0866f40957"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="w"> <div class="top_left">金华市明园机械有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">金华升降机出U、浙江升降机、义乌升降机、义乌升降机q_、金华叉车等相关信息Q敬请关注!</div> <div class="top_right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28191/stat/"></script></div> </div> </div> <div class="header"> <div class="logo"><a href="/"><img src="/uploads/logo/20181110081701.png" alt="江搬运? style="margin-top:-50px;"/></a></div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/" title="江搬运?>|站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">走进明园</a></li> <li style="*margin-right:180px;"><a href="/news/" >新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/" >产品中心</a></li> <li><a href="/about/about2.html" >客户留言</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner"> <!-- <div class="about"> <div class="about_tit">金华市明园机械有限公?/div> <div class="about_cont">某某某某有限公司专业从化工涂料加工,包装材料加工,立于2005q?月,占地面积25000qxcI 其中厂房面积8000qxcI有各U先q设备,Ƣ迎来电咨询QXXXXXXXXXXX</div> <div class="about_more"><a href="/about/" >更多</a></div> </div> --> <div class="banner1"> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:500px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=500; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20181109041907.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20181109041916.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181109042725.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main w"> <div class="main-tit"><h2>前移式电动叉?/h2></div> <div class="clear"></div> <div class="mbx">您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/qyscc/">前移式叉?/a> > <a href="/supply/3.html">前移式电动叉?/a></div> <div class="clear"></div> <div class="content"> <h6>来源Q?a href='http://www.hgssp.com/supply/3.html'>http://www.hgssp.com/supply/3.html</a></h6> <h6>发布旉Q?016/12/10 13:32:06</h6> <div class="info"><div align="center"> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612121634525322819133002.jpg" alt="" /> </p> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612101332012812819165151.jpg" alt="" /> </p> <p align="left"> <span style="font-size:14px;line-height:2;">产品名称Q?a href="http://www.hgssp.com/supply/3.html" target="_blank">前移式电动叉?/a><br /> 产品型号QCQD10M/15M<br /> 产品说明Q?br />        <a href="http://www.hgssp.com/qyscc/" target="_blank">前移式叉?/a>是工业搬qR辆,仓储叉R的一U,是指Ҏ件托盘货物进行装卸、堆垛和短距运输作业的前移轮式搬运车辆。用于仓储大型物件的q输Q通常使用甉|驱动?br />        前移式叉车的门架或者货叉架可以前后UdQ其中门架前Ud叉R是指作业旉架带动货叉前U,伸出到前轮之外叉取或放下货物Q行走时货叉带货物收回,使货物重心在支撑面内Q而货叉前Ud叉R是指货架带动货叉前移臛_轮之外进行作业,行走时叉架带动货叉羃回到支撑q面内。前Ud叉R有两条前伸的支腿Q支腿较高,支腿前端有两个轮子,支腿的作用是保叉R在负载时的稳定性。与插腿式叉车比较,前轮较大Q支腿较高,作业时支腿不能插入货物的底部Q而门架可以带着整个起升机构沿着支腿内侧的轨道移动,q样货叉叉取货物后稍微v升一个高度即可羃回,保证叉Rq行时的E_? 前移式叉车与插腿式叉车一P都是货物的重心落到R辆的支撑q面内,因此E_性很好。适合于R间、仓库内作业。前Ud叉R起重量较,采用电动行驱动?br />        前移式叉车的门架可以带着起升机构沿着支腿内侧的轨道前U,便于叉取货物。叉取完货物后,起升一段高度之后Q门架又沿着支腿内侧的轨道回到原来的位置?<br /> </span><span style="font-size:14px;line-height:2;"></span> </p> <p align="left"> <br /> </p> </div></div> <div class="n_product_next"> 上一个品:<a href="/supply/4.html">站架式电动双托盘堆垛?/a><br /> 下一个品:<a href="/supply/2.html">三吨电动叉R</a> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%89%8d%e7%a7%bb%e5%bc%8f%e5%8f%89%e8%bd%a6'>前移式叉?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%89%8d%e7%a7%bb%e5%bc%8f%e7%94%b5%e5%8a%a8%e5%8f%89%e8%bd%a6%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>前移式电动叉车h?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%89%8d%e7%a7%bb%e5%bc%8f%e7%94%b5%e5%8a%a8%e5%8f%89%e8%bd%a6%e6%89%b9%e5%8f%91'>前移式电动叉车批?/a>,</div> <div class="related">相关新闻</div> <div class="c_news_b"> <ul> </ul> </div> <div class="related">相关产品</div> <div class="c_product_b" > <dl> <dt><a href="/supply/36.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612211254044352819193603.jpg?path=www.hgssp.com/uploads/cp/201612211254044352819193603.jpg" alt="门架前移式堆高R" width="200px" height="200px"/></a></dt> <dd><a href="/supply/36.html" >门架前移式堆高R</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/35.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612211248498162819130093.jpg?path=www.hgssp.com/uploads/cp/201612211248498162819130093.jpg" alt="双托盘式堆高? width="200px" height="200px"/></a></dt> <dd><a href="/supply/35.html" >双托盘式堆高?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/34.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612211130195032819136990.jpg?path=www.hgssp.com/uploads/cp/201612211130195032819136990.jpg" alt="门架前移式堆高R" width="200px" height="200px"/></a></dt> <dd><a href="/supply/34.html" >门架前移式堆高R</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/14.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612161246469492819135828.jpg?path=www.hgssp.com/uploads/cp/201612161246469492819135828.jpg" alt="双托盘式堆高? width="200px" height="200px"/></a></dt> <dd><a href="/supply/14.html" >双托盘式堆高?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/13.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28191/201612161238466852819157685.jpg?path=www.hgssp.com/uploads/cp/201612161238466852819157685.jpg" alt="货叉前移式堆高R" width="200px" height="200px"/></a></dt> <dd><a href="/supply/13.html" >货叉前移式堆高R</a></dd> </dl> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="lb"> <div class="w"> <div class="list"> <h3>关于我们</h3> <p><a href="/about/" target="">公司概况</a></p> </div> <div class="list"> <h3>新闻中心</h3> <p><a href="/news/companynews/">公司新闻</a></p> </div> <div class="list"> <h3>产品中心</h3> <p><a href="/sjj/">升降?/a></p> <p><a href="/bddc/">半电动R</a></p> <p><a href="/ddcc/">电动叉R</a></p> <p><a href="/dddgc/">电动堆高?/a></p> <p><a href="/qyscc/">前移式叉?/a></p> <p><a href="/qddcc/">全电动叉?/a></p> <p><a href="/sdbyc/">手动搬运?/a></p> <p><a href="/sddgc/">手动堆高?/a></p> <p><a href="/zhdcc/">H؜道叉?/a></p> <p><a href="/sjjcz/">升降机出U?/a></p> </div> <div class="list"> <h3>联系我们</h3> <p><span class="con1"></span>江省金华市婺城区涌雪街319?/p> <p><span class="con2"></span>13757976790</p> <p><span class="con3"></span>hongliwen1@163.com</p> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="footer"> <div class="foot"> <ul> <li><a href="/" title="公司首页" >公司首页</a></li><li>|</li> <li><a href="/about/" title="走近我们" >走近我们</a></li><li>|</li> <li><a href="/supply/" title="产品中心" >产品中心</a></li><li>|</li> <li><a href="/news/" title="新闻资讯" >新闻资讯</a></li><li>|</li> <li><a href="/contact/" title="联系方式" >联系方式</a></li><li>|</li> <li><a href="/4g/" title="手机|站">手机|站</a></li><li>|</li> <li><a href="/sitemap.html" >|站地图</a></li><li>|</li> <li><a href="/sitemap.xml" >XML</a></li><li>|</li> <li><a href="" >q回剙</a></li> <ul> </div> <div> <div class="cnzz" ><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1278909258'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1278909258%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div class="cnzz"><a ><img src="/template/NEST07022/images/kckjlogo.jpg"" /></div> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" ></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-11-25/" ></script> 备案信息Q?a target="_blank" style="color:#fff;" rel="nofollow">ICP?1037580?1</a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> </div> <div> Copyright© www.hgssp.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" >复制链接</a>) 哪家好?定制生多少钱?怎么P淄博友胜化工讑֤有限公司专业生,厂家直供江升降机、浙江搬qR、武义升降机出租、永康升降机出租、东阛_降机出租、等高品质品,Ƣ迎来电生定制Q? </div> <div> <div class="cityspread">    <strong>热门城市推广: </strong>       </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.hgssp.com/">þֻоƷ,Ƶ պ ŷ,Ʒ߹ۿ,ŷƵ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>